چند خط از كتابهاي كودكي

 

: آنقدر حافظه خوبي نداشته وندارم اما مطالب وموضوعاتي  بي آنكه تلاشي براي ماندنشان كنم جزيي از خاطراتم شده اند. چند مدت پيش كه غائله توهين به امام هادي (ع) بر پاشده بود . ياد متني از كتابهاي دوران تحصيلم  افتاده بودم – به طور دقيق نمي دانم ازچه پايه اي بود-  اما  شايد سي سال پيش در يكي از كتابهاي ديني ،  آمده بود ؛ روزي متوكل عباسي براي تحقير امام هادي (ع) ايشان را به كاخ مجلل خود دعوت كرده بود تا شكوه دروغينش را به رخ ايشان بكشد. همان زمان حضرت شعر غرايي در  نكوهش دنياداري خواندند . به  اين ترتيب كه ؛ " چه بسيار مردان پر قدرتي / كه دراين جهان از پي راحتي / به كوه كمر قصرها ساختند/ همه قصرها را بياراستند / در اطراف هر قصر از بیم جان/ گروهی مسلح نگهبان‏شان /که تا این همه قدرت و ساز وبرگ / کند دور آن مردم از دست مرگ/ولی مرگ ناگه رسید و گرفت / گريبان آن نابکاران زشت ...گرچه اين شعر را تمام وكمال به خاطر ندارم اما همين چند بيت  هميشه برايم ماندني است. كتاب تاريخ تمدن را كه در كلاس دوم دبيرستان ميخواندم هم برايم جالب بود.  اما نمي دانم  چرا اين كتاب  حذف شد ، گرچه مطالب قابل تاملي داشت كه مرا علاقه مند به اساطير وتاريخ باستان مي كرد. از اشعار كتابهاي فارسي نيز اشعاردوره دبستان به ويژه ، " قدرت خدا" برايم  خاطره انگيز شده است .هنوز هم، صداي همكلاسيهايم را مي شنوم كه  هم صدا مي خوانديم :هرچه كه بيند ديده  /خدايش آفريده / خورشيد وماه تابان /ستاره درخشان/ درخت وسبزه وگل/ سوسن وسرو وسنبل/ جنگل ودشت ودريا /پرندگان زيبا/ اين همه را زحكمت/خدانموده خلقت/ ازديگر  شعر هاي خاطر انگيز  روزهاي مدرسه ؛ شعر"باز باران " سروده گلچين گيلاني جز خاطره انگيز ترين شعرهاي هم نسلهاي من است....باز باران با ترانه /با گوهرهاي فراوان مي خورد بربام خانه/ گردش يك روز ديرين خوب وشيرين... نميدانم چرا آن روزها تصور ميكردم اين شعر را بايد زير باران درحاليكه لي لي كنان  وجست وخيز ميكنم ، بخوانم!!! شايد موسيقي  شعر آنقدر به وجد مي آوردكه من كودكي كنم.

 

[ جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ ] [ ] [ محبوبه علی پور ]

[ ]